Бие даалтБие даасан ажил:
     Оюутнуудын лекц, семинарын хичээл дээр сурч мэдсэн мэдлэг чадвараа ашиглан бие даан даалгавар гүйцэтгэнэ. Бие даалтын зорилго нь оюутны бие даан ажиллах чадварыг сайжруулах, онолын мэдлэгийг практик ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх , идэвхитэй бүтээлчээр задлан шинжилж, амьдралын бодит үзэгдлээр мэдлэгээ баяжуулан ойлгоход сургана. Оюутны бие даасан ажил реферат, илтгэл, эсээ, судалгааны тайлан, сонсгол, сэтгүүлийн өгүүлэл, ангийн ажил, төгсөлтийн ажил зэрэг олон хэлбэртэй байна. Бие даалтын ажлын шалгуур нь: заагдсан хугацаанд биелүүлсэн байх. Өгөгдсөн тухайн ажлын талаарх оюутны мэдлэг , чадвар , дадал олж авсан байдал зэргийг харгалзана. Бие даалтын ажлыг үнэлж дүгнэхдээ тухайн оюутны хийж гүйцэтгэсэн байдал, үнэлгээний шаардлага, шалгуурт хэрхэн нийцэж байгаагаар үнэлнэ.

Оюутны бие даалт
Долоо хоног
Сэдэв
Оноо
IV
Компьютерийн бүтэц, зохион байгуулалт, техник хангамж, программ хангамжийг дэлгэрүүлж судлах
3
V
Word Pad
3
VI
File , Edit , View  Цэс
3
VII
Insert , Format Цэс
2
VIII
Tools , Table , Window  Цэс
3
IX
 Drawing Хэрэгсэл
3
XI
MS Word 97, 2003, 2007 Ялгаа
3
XIII
Оюутан нэг сэдэв сонгон авч курсын ажлыг хийж гүйцэтгэн шалгуулах
10
Оюутан таны анхааралд:
Сургалтын ажлын ачааллаа хувиарлаж, бие даан ажиллах ажиллагаанд суралцахДоорх асуултуудын дагуу уншиж судалж ирэх МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ ХИЧЭЭЛИЙН УЛИРЛЫН

ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТWindows

1.    Windows үйлдлийн системийн тухай, түүний ажлын үндсэн талбар
2.    Дэлгэц, taskbar, start цэсний тохируулгыг хийх
3.    Вирус, антивирусын тухай ойлголт
4.    Шинээр хэрэглэгч үүсгэх, нууц үгтэй болгох
5.    PAINT буюу зургийн програмтай ажиллах
6.    NotePad тэмдэглэл хөтлөх програм дээр ажиллах
7.    Баримт бичиг боловсруулах WordPad програм
8.    Windows Explorer програмын зохион байгуулалт
9.    Файл, хавтас, өргөтгөлийн тухай
10. Шинээр файл, хавтас үүсгэх, нэрийг өөрчлөх
11. Файл болон хавтсыг зөөх, хуулах
12. Мэдээллийг хайх, төрөлжүүлж хайх

Word

13. Word програмыг ажиллуулах, дэлгэцийн ерөнхий зохион байгуулалтыг хийх
14. Үндсэн цэснийүүргүүд
15. Удирдлагын цэс/Office button/ командууд, тохиргоо хийх
16. Баримтыг хадгалах, хэвлэх, програмын ажиллагааг дуусгах, хадгалсан баримтын нээх
17. Баримт хооронд шилжих, мэдээллийг хуулах, зөөх
18. Баримтыг нууц үгтэйгээр хадгалах
19. Хуудсын тохируулгыг хийх
20. Текстын хэлбэр загвар, хэмжээ, өнгө зэргийг тохируулах
21. Догол мөр текстүүд хоорондох зай, мөр хоорондох зай, тэдгээрийн зэрэгцүүлэлтийг тохируулах
22. Догол мөр текстүүдийг дугаарлах, тэмдэглэх, эрэмбэлэх зэргийг тохируулах
23. Баримтаас текст хайх, текстийг солих
24. Холбол хийх
25. WordArt, Drop Cap, Text Box, командуудыг ашиглах
26. Баримтанд хөл толгойн текст оруулах
27.Баримтанд төрөл бүрийн зураг дүрс, нэмэлт объект оруулах,Тэдгээрийг янз бүрийн байрлалд оруулах, хэвжүүлэх
a)    Зураг
b)    Дүрс
c)    Хүснэгт
d)    График, диаграмм
31. График болон зурагтай ажиллах
32. Баримтанд хүрээ оруулах,  хуудасны фоныг өөрчлөх, /өнгө текс оруулах/
33. Баримтанд хүснэгт үүсгэх, мөр , багана нэмэх,устгах, цонхыг нэгтгэх, хуваах, хүснэгтийг текст хэлбэрт оруулах
34. Баримтанд ишлэл зүүл оруулах

Excel

35. MS Excel програмыг дэлгэцийн зохион байгуулал
36. Удирдлагын цэс/Office button/ командууд, тохиргоо хийх
37. Үндсэн цэснийүүргүүд
38. Ажлын хуудастай ажиллах
39. Хүснэгтийг үүсгэх, хэвжүүлэх
40. Нүдэн дэх мэдээллийг хэвжүүлэх, тохируулах
41. Нүдэн дэх мэдээллийн өгөгдлийн төрлийг тохируулах
42. Хүснэгтэнд нөхцөлт хэвжүүлэлтийг хийх
43. Хүснэгтийн хэлбэр загварыг сонгох, мөр багана нэмэх, устгах, нуух
44. Нүдны нэр, муж ба түүний нэр
45. Хүснэгтэнд дэх мэдээллийг эрэмбэлэх
46. Баримтын харагдах байдлыг өөрчлөх
47. Математик үйлдлүүд ашиглан тоцоо хийх
48. Функц ашиглах тооцоо хийх

Дараах бүлэг функцуудаас үзсэн функцийг бэлтгэх
49. Math & trig бүлгийн функц ашиглах
50. Statistical бүлгийн функц ашиглах
51. Logical бүлгийн функц ашиглах
52. Lookup & reference бүлгийн функц ашиглах
53. Text бүлгийн функц ашиглах
54. Date & time бүлгийн функц ашиглах
55. Financial бүлгийн функц ашиглах
56. График диаграм байгуулах, түүнийг хэлбэр загварыг тохируулах
57. Хөл толгойн текст оруулах
58. Зураг дүрс гэх мэт нэмэлт объектуудыг оруулах
59. Холболт хийх
60. Хуудасыг тохируулах, дугаарлалт хийх
61. Ажлын хуудас болон  нүд ба мужийг хамгаалах

PowerPoint

62. Microsoft PowerPoint програмд илтгэлийн хуудсыг сонгох, бэлтгэх
63. Үндсэн цэснийүүргүүд
64. Удирдлагын цэс/Office button/ командууд, тохиргоо хийх
65. Илтгэлийн хуудасны хэлбэр загварыг сонгох, тохируулах
66. Хуудасны тохируулгыг хийх
67. Хуудсыг хэвлэх, хувилах, хуудсанд дугаар оруулах
68. Хуудас болон текстийн дэвсгэр өнгийг сонгох
69. Илтгэлийн хуудсанд дуу, хөдөлгөөн дагалдуулах
70. Илтгэлд нэмэлт объект дүрс, график, схем оруулах
71. Хуудас хоорондын шилжилтын хөдөлгөөний эффектийг оруулах, тохируулах
72. Хөдөлгөөний эффектүүдийн төрөл
73. Хуудсан дахь мэдээлэлд хөдөлгөөний эффектийг оруулж өгөх
74. Хөдөлгөөний эффектүүдийг тохируулах, засварлах, өөрчлөх
75. Хуудас хооронд холбоос үүсгэх
76. Хуудсанд схем, диаграмм оруулах
77. Presentation хийхэд анхаарах зүйлс
      78. Гарын товчны хослолоор командуудыг гүйцэтгэх
      79. 10 хуруугаар бичих байрлал, шивж сурах
      80. Хэрэглээний програмын суулах
Бие даалтын ажил

Нэрс  
Сэдэв
1
Компьютерийн дэлгэц түүний тухай, дэлгэцний тохиргоо
2
Control Panel түүнийтухай, гар болон taskbar & start menu-ний тохиргоо
3
Control Panel түүнийтухай, sounds and audioтохиргоо
4
Control Panel түүнийтухай,mouse, network connections, fonts
5
Control Panel түүнийтухай, Folder options, system
6
Control Panel түүнийтухай,Printers and faxes user accounts
7
Control Panel түүнийтухай, regional and languages болон internet options
8
Control Panel түүнийтухай, add hardware болон windows firewall
9
Paint программ, түүний тухай цэс, командууд болон дурын 5 зураг /компьютертэй холбоотой/
10
Paint программ түүний тухай, дурын 5 зураг /интернэттэй холбоотой/, Paint программын файл хадгалах төрлүүд
11
 Windows media player буюу дууны программтай хэрхэн ажиллах
12
 Windows Movie Maker буюу дуу, кино, клип засварладаг, эффект хийдэг программын тухай
13
 Start -> Accessories бүлэг тохиргоо, тус бүрт нь жишээ үзүүл
14
 Хэрэглээний программ гэж юу вэ?, ямар програмууд багтдаг, тус бүрийн үүрэг зориулалт, ачааллах аргууд, хэрэглээний программуудын хувилбарууд
15
 MS Office буюу хэрэглээний программ, Word программын тухай, программ дээр баримт хадгалах, хэвлэх
16
 MS Office буюу хэрэглээний программ, Word программын тухай, программ дээр зураг оруулах хэлбэрүүд
17
 MS Office буюу хэрэглээний программ, Word программын тухай, хуудасны тохиргоо, Format цэсийг дэлгэрүүлэн тайлбарла
18
 MS Office буюу хэрэглээний программ, Word программын тухай, хуудсанд өнгө оруулах, хүснэгттэй ажиллах
19
 MS Office буюу хэрэглээний программ, Word программын тухай, Window болон help цэс /нэг бүрчлэн дэлгэрүүлэн тайлбарла/
20
 MS Office Word-2007 программын тухай
21
 MS Office Word программын дэлгэцийн бүтэц, түүнийг Paint программ дээр тайлбарлан харуулах
22
 MS Office Word-2003 программын symbol болон Equition командын тухай /дэлгэрүүлэн тайлбарла, жишээ гаргаарай/
23
 MS Office Word-2007 программын тухай
24
 MS Office Word-2007 программын цэс
25
 MS Office Word-2007 программын дэлгэцийн бүтэц, office button
26
 MS Office Word-2007 программын Home, insert цэс /дэлгэрүүлэн тайлбарла/
27
 MS Office Word-2007 программын Page Layout, References цэсний тухай
28
 MS Office Word-2007 программын Mailings, Review цэсний тухай
29
 MS Office Word-2007 программын View, Design цэсний тухай
30
 MS Office Word-2007 программын Layout цэсний тухай /дэлгэрүүлэн тайлбарла/
31
 MS Office Word-2007 программын файл хадгалах хэлбэрүүд, дэлгэцийн бүтэц
32
 MS Office Word-2007 программ дээр хүснэгт байгуулах
33
 MS Office Word-2007 программ дээр график байгуулах, баримтыг хадгалах хэлбэрүүд /дэлгэрүүлэн тайлбарлах/

No comments:

Post a Comment